Güncel

8 yıl­lık ci­na­yet çö­zül­dü, yeğen am­ca­sı­na; “Değdi mi para için” diye ba­ğır­dı

8 yıl­lık ci­na­yet çö­zül­dü, yeğen am­ca­sı­na; “Değdi mi para için” diye ba­ğır­dı

Okunma: 691

14 Aralık 2020 12:04
-A

+A

KIR­ŞEHİR (İHA)
     - Kır­şe­hir'in Çi­çek­da­ğı il­çe­sin­de 8 yıl önce 38 ye­rin­den bı­çak­la­na­rak öl­dü­rü­len ada­mın katil zan­lı­sı ola­rak kar­de­şi ve ye­ğe­ni ile ye­ğe­ni­nin ka­rı­sı gö­zal­tı­na alın­dı.
     Kır­şe­hir'in Çi­çek­da­ğı il­çe­si­ne bağlı İbikli köyü ça­yır­lık mev­ki­in­de çeşme ya­nın­da 38 ye­rin­den bı­çak­la­na­rak öl­dü­rül­müş erkek ce­se­di bu­lun­du. Üze­rin­de sa­de­ce iç ça­ma­şı­rı ile bı­ra­kı­lan erkek ce­se­di­nin Adli Tıp Ku­ru­mu'nun uzun süren ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da gur­bet­çi M.D.'ye ait ol­du­ğu be­lir­len­di.
      Ce­se­din kim­li­ği­nin be­lir­len­me­si son­ra­sın­da Kır­şe­hir İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri­nin yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­da öl­dü­rü­len M.D.'nin kar­de­şi K.D., eşi G.D. ve oğlu T.D. ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­dı.
      Jan­dar­ma­da­ki sor­gu­la­rın­da M.D.'nin kar­de­şi­ne ema­net ola­rak yurt dı­şın­dan para gön­der­di­ği, yurt dı­şın­dan Tür­ki­ye'ye kesin dönüş yap­tık­tan sonra ema­net pa­ra­la­rı­nı geri is­te­di­ği, K.D., eşi G.D. ve oğlu T.D.'nin bu ne­den­le ci­na­ye­ti iş­le­dik­le­ri­ni iti­raf et­tik­le­ri öğ­re­nil­di.
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku