Güncel

Ahi Evran Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı Yürürlüğe Girdi

Ahi Evran Üniversitesi 2022-2026 Stratejik Planı Yürürlüğe Girdi

Okunma: 455

4 Kasım 2021 15:23
-A

+A

Ahi Evran Üniversitesi’nin gelecek 5 yılının yol haritası olarak nitelendirilen Stratejik Plan için bir önsöz yazan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2006 yılında kurulan Ahi Evran Üniversitesi’nin Türkiye’nin seçkin yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirterek, amaçlarının, ‘dünyada referans alınan bir üniversite olmak’ olduğunu yazdı. Rektör Prof. Dr. Karakaya, “Amacımız, eriştiğimiz bu seviyeyi daha da yükselterek ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üretmek, özgüveni yüksek ve karşılaştığı sorunları çözme becerisine sahip yetkin bireyler yetiştirmek, eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında dünyada referans alınan bir üniversite olmaktır” dedi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ne uygun olarak hazırlanan Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı, onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
21. yüzyılda dünyamız; küresel dönüşümlerin hız kazandığı, her türlü kurumsal gelişmenin çok kısa sürede uluslararası ölçekte yaygınlaştığı bir yapı arz etmektedir. Yükseköğretim kurumları da bu dönüşümün içerisinde varlığını devam ettirmek ve sürekli gelişmek için hali hazırda sahip olduğu ve potansiyel arz eden kaynaklarını etkili ve verimli değerlendirerek dünyadaki yenilikleri takip etmek zorundadır. Her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da orta - ya çıkan gelişmeler, üniversitelerin başarıyı nasıl sağlayabileceği konusunu daha karmaşık hale getirmektedir. Bir yandan dünya ve ülke koşullarının politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanda hızla değişiyor olması, diğer yandan yükseköğretim sektörünün giderek uluslararasılaşması ve daha rekabetçi bir yapıya bürünmesi bu karmaşıklığın temelini oluşturmaktadır. Stratejik Planlama ve “Yeni YÖK” anlayışı; yükseköğretim kurumlarının karşı karşıya kaldığı rekabetçi duruma yönelik olarak uygun araçlar ve çözümler sunarak yükseköğretimin toplumsal bir uzlaşı alanı olması gerektiğini vurgulamaktadır. Üniversitemiz; 2017-2021 Stratejik Planı’nı hazırlarken, yükseköğretimdeki bu dönüşümün farkında olarak “İhtisaslaşma ve Kalite”nin önemine ve gerekliliğine vurgu yapmış, buna yönelik olarak da somut adımlar atmıştır. İhtisaslaşmanın ve bölgesel kalkınmaya liderlik etmenin öneminin vurgulandığı ve buna yönelik eylem planından bahsedildiği stratejik plan yürürlüğe girmeden, Üniversitemiz Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programında “Tarım ve Jeotermal” alanındaki projeleriyle 41 üniversite arasından seçilen ilk 5 pilot üniversiteden biri olmuştur. Yine yükseköğretimde kalite çalışmalarını önceleyen Üniversitemiz; 19-22 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı Dış Tetkik Sürecini başarıyla tamamlayarak ülkemizde tüm birimleriyle TSE Belgesi alan ilk üniversite olmayı başarmıştır. 2019 yılının sonlarında ortaya çıkarak 2020 yılının başından itibaren bütün dünyayı saran COVID-19 pandemisi, alışılagelmiş eğitim-öğretim süreçlerini de etkilemiştir. Uzaktan eğitimin öne çıktığı bu süreçte tamamen kendi imkânlarımızla geliştiren Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) ile Üniversitemiz bu zorlu süreci öğrencilerini mağdur etmeden atlatmış ve uzaktan eğitimi kalıcı hale getirmeyi amaçlamıştır. Bütün bu gelişmeler ışığında edindiğimiz tecrübeler ve 11. Kalkınma Planı başta olmak üzere, Cumhur - başkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programı gibi üst politika belgeleri ile uyumlu ve bunların rehberliğinde hazırlanan Üniversitemiz stratejik planı; mevcut kaynaklar ile iç ve dış paydaşların faydalarını en üst seviyeye çıkarmak gayesini taşımaktadır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin, belirlediği hedefleri gerçekleştirerek Türk Yükseköğretim Sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olabilmesi amacıyla hazırladığı ve başarılı bir biçimde uygulandığında ortak anlayışı yansıttığından ötürü önemli bir yol haritası olarak gördüğü 2022-2026 dönemi Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, Stratejik Planın tüm paydaşlarımıza ve Üniversitemize hayırlı olmasını dilerim.

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku