Güncel

AHİTUAM'A VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ !

AHİTUAM'A VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ !

14 Mayıs 2018 07:37
-A

+A

 
            Cacabey Meydanında Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi stant kurdu ve orada çiftçilerimizi daha iyi bir verim için bilgilendirdiler. Yapılan stantta  Kırşehir halkından yoğun ilgi görürken tarım alanı  ile ilgili merak edilen tüm sorularda yanıt buldu.
Şef kadrosunda görev yapmakta olan AHİTUAM büro  sorumlusu Adnan Göçmen  Gazetemize yapmış olduğu açıklamada ;”Cacabey Meydanında yapılan stant da Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak modern tarım ile uğraşan Kırşehir çiftçilerimize bilgiler aktarılırken Tarım alanında, yaz toprak işlemesi ,tohumluk, ekim, gübreleme ve yabancı otlar ile mücadelesi hakkında  çiftçilerimizi bilgilendirdik. Aynı zamanda ceviz üretimi yapan çiftçilerimizde bilgiler sunulurken  ve bromuz dada bilgi vermeye devam ediyoruz”
Göçmen;Aşık Paşa yerleşkesinde AHİTUAM broşun da barkot sistemli satışlarda devam etmektedir.Satışlarımız üretim bazlı sebze fide çeşitleri elma fidanı, ceviz fidanı ve mevsimlik  meyve   satışlarda halkımıza kolaylıkla sunmaktayız dedi
Göçmen; Halkımız üniversite iş birliği içerisinde koordineli bir şekilde yetiştirdiğimiz ürünler satışlarımız bilgilendirilmiştir. Kırşehir çiftçilerimiz ve köylülerimiz Cacabey Meydanındaki standımızda bir birgörüşmek gerek Kırşehir halkı olsun gerek bizim açımızdan olsun memnun kaldık. Göçmen; “halkımızla birlikte bu bilgileri her daim sunmaya hazırız”.
 Göçmen;”2017 2018 ikincisi düzenlenen  geleneksel Üniversite şehir buluşmasın da bizlere bu destekleri veren ve  düzenlenen  programdan dolayı Ahi Evran Üniversitesi rektörü  Vatan Karakaya’ya  bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekküllerimizi sunarken Genel sekreter Mehmet Zeki Küçük ve Üniversite yöntemine  teşekkür ederiz ”.
AHİTUAM Merkezinin Amacı
2017 2018 İkinci Üniversite bünyesinde hayvancılık ve gıda konularında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek; ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, yeni-maddem yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp çeliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde en lan eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işli mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli elan kurumsal ortamı oluşturmaktır.
PON PON MANTARLARI
Hericiumerinaceus misel ve şapkalarınında bulunan içerikler, antitümör, şeker düşürücü ve gençleştirici özellikleri de içeren çeşitli tıbbi aktiviteler sergiler.Hericiumerinaceus mantarından izole edilen içerikler, kanser hücrelerinde etkili olarak tümör gelişimini engellerSinir hücresi onarımını ve yenilenmesini sağlayan “Sinir Büyüme Faktörü” sentezini güçlü bir şekilde uyaran maddeleri içerir. Yaşlılık sebebi ile ortaya çıkan bunama, Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir.
Antioksidan içeriği yüksektir.
Sindirilebilir protein oranı çok yüksektir.
B1 ve B2 vitamini bakımından zengindir. Bu mantarlarda diğer sebze türlerinden 10 kat daha fazla B3 vitamini bulunur.
Bunların yanı sıra B5, B7, C, D vitaminleri ve kalsiyum, fosfor, potasyum, demir, bakır yönünden de zengin bir mantar türüdür.
İstiridye mantarı bünyesinde bulunan bileşiklerin "Sarcoma-180” adı verilen tümörlerin gelişmesini % 80 oranında durdurduğunun belirlenmiştir.
Amerikan Gıda ve İlaç Derneğinin 1987 yılında
kolesterol düşürücü ilaç tedavisinde onayladığı
 “lovastatin” içerir ve dolayısıyla doğal kolesterol düşürücü etkiye sahiptirler.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanser hücrelerinin gelişimini engellemekte ve sonuç olarak kanser tedavisinde, bağışıklık sistemi hastalığında ve ilaç tedavisinden sonra bağışıklık sisteminin yeniden oluşumunda uyarıcı etki yapmaktadırlar.
Reishi mantarında bulunan Polisakkaridler hücrelerin kendini hızlı bir biçimde yenilemesini sağlar ve de bağışıklık sistemini uyarır.
Tümörlerin büyümesini engelleyici maddeler içerir
Metastatik meme kanserlerinde koruyucu ve tedaviyi destekleyici etkileri saptanmıştır.
İnsan mide kanseri hücre kültüründe reishi mantar ekstresinin kanserli hücrelerin intihar etmesi anlamına gelen apoptosis sürecini başlattığını göstermiştir.
Karaciğer için koruyucu özelliğe sahiptir. Karaciğer hasarını azaltır.
Bağışıklık sistemini desteklemesi nedeniyle hepatit ve AIDS gibi hastalıklara karşı mücadele etmeye de yardımcı olmaktadır.
Tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürücü etkinliktedir.
Astımlı kişiler için rahatlatıcı etkiler taşır.
Kemoterapinin yan etkilerini azaltır.
Anadolu Bölgesinde yağışların yetersiz ve dağılımlarının düzensiz olması, iki yılda bir ürün almayı yani nadas-tahıl münavebesi uygulamayı zorunlu kılmaktadır. Bu uygulama, nadas yılında toprakta biriktirilen suyun ürün' yılında bitkinin yararlanmasına sunulması esasına dayanır. Nadas uygulamasının en önemli amacı en fazla miktarda suyun toprakta tutulmasını sağlamaktır. Bunu başarabilmek için, suyun toprağa girişini kolaylaştırmak ve toprağa giren suyun toprak ve bitkiden buharlaşmayla kaybının önlenmesi gerekmektedir.
Bu amaçlara ulaşabilmek için uygun toprak işlemeleri yapılmalıdır. Nadas yılının değişik zamanlarında yapılan bu işlemler; sonbahar toprak işlemeleri, ilkbahar toprak işlemeleri ve yaz toprak işlemeleridir.
Sonbahar Toprak İşlemesi
Bölgede sonbahar ve kış yağışlarının yoğunluklan toprağın infıltrasyon kapasitesinden çok daha düşük olduğu için, suyun yüzey akışına geçişini önleyecek her hangi bir uygulama gereksizdir.
Uzun süre kullanılan ağır araçların toprakta işleme derinliğinin altında oluşturduğu “pulluk tabanı” adı verilen sıkışmış bir katman kök ve bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Pulluk tabanının giderilmesi amacıyla 4-5 yılda bir toprağı dikine yırtarak işleyen dipkazan gibi ekipmanla 35-40 cm derinlikte kullanılması yararlı olacaktır. Araştırmalar bunun dışında sonbaharda anız bozmanın gereksiz olduğunu göstermektedir.
İlkbahar Toprak İşlemesi
İlkbaharda toprak işlemeden beklenen gaye, yoğun ilkbahar yağışlarının toprağa girmesini sağlamak, yağışlar sonucu birikmiş suyun topraktan yitirilmesini engellemek ve özellikle yaz aylarında büyük önemi olan buharlaşmayı engelleyecek koşullan oluşturmak.
Bölgede ilkbahar topk işlemesinde kullanılabilecek ekipmanlar; soklu pulluk, ofset disk ve kazayağı kültivatördür.
İlkbaharda soklu pullukla yapılacak ilk sürüm kesinlikle takvime değil, toprağın tav durumuna bağlı olarak, toprağın tava geldiği en erken zamandayapılmalıdır. İlkbaharda soklu pullukla işleme derinliği ortalama 20 cm olmalıdır. Soklu pullukla sürümde tarlanın ortasında karık oluşturmayacak şekilde sürüm yöntemi uygulanmalıdır.
Yaz Toprak İşlemesi
Bölgede kazayağı + tırmık takımı, düzgün tohum yaiğı oluşturma ve yabancı ot mücadelesi için yaz topak işleme yöntemi olarak uygundur.
Sonraki yaz işlemelerinde toprağın nem durumuna bağlı olarak aynı araç veya rototiller kullanılabilir.
Yaz toprak işlemeleri yabancıotlar ve toprak kabuklaşması ortaya çıktıkça tekrarlanabilir. Yaz toprak işlemesi kuru tarım alanlannda birikmiş olan nemi tutabilecek kuru, gevşek bir toprak katmanı oluşturabilmek için 10-12 cm derinlikte kazayağı + tırmık takımı ile olursa etkili olmakta, daha yüzlek olarak yapılan sürümler yetersiz kalmaktadır. Ekim öncesi son yaz işlemesi eğer ekimden yaklaşık 20 gün önce yapılacaksa bu işlemenin 7-9 cm derinlikte kazayağı + tırmık takımı veya rototiller ile olması gerekir.
Tohumluk
Verimi artırmak için diğer işlemlerle birlikte çimlenme oranı yüksek, dolgun taneli, yabancıot ve diğer çeşitlerden temizlenmiş, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlanmış tohumluk, kısaca 2-3 yılda bir yenileyecek şekilde kaliteli sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Ekim sırasında toprak altı zararlılarına karşı ıslanabilir toz ilaç nemlendirilmiş tohumluğa karıştırılmalıdır.
Ekim
Orta Anadolu kuru tarım bölgeleri için uygun ekim zamanı ekim ayının ilk 15 günüdür. Araştırmalar sonucu buğday için en uygun ekim derinliği 4-6 cm olarak belirlenmiştir. İyi hazırlanmış bir tohum yatağında, çimlenme gücü yüksek tohum kullanıldığı zaman tohum miktannın çok fazla tutulması gereksizdir. Bu güne kadar yapılan araştırmalarda kuru koşullarda 500 - 550 tane/r?ı tohum niktannın yeterli olduğunu göstermiştir, bu da kullanılan çeşidin bin tane ağırlığına göre değişmekle birlikte 19-21 kg arasında tohuma karşılık gelir.
Tohum yatağı ile ilgili şartlar kötüleştikçe dekara atılacak tohum miktarı 1-2 kg artırılabilir veya tohum yatağı çok ideal oldu ise 1-2 kg azaltılabilir.
Gübreleme
Potasyumca zengin olan bölge topraklarında, buğday üretiminde gerekli olan besin maddeleri fosfor ve azottur.
Azotlu gübre ihtiyacı çeşitlere göre değişmektedir. Genel olarak verim gücü yültee çeşitlerin ve yağışı nispeten daha yüksek olan bölgelerde azot ihtiyacı daha yüksek iken kuraklığın kendini hissettirdiği bölgelerde nispeten daha düşüktür. Tabanda (ekim sırasında) 6-7 kg/da P2O5 kullanıldıysa, toplam azot miktarı 6-7 kg’a tamamlanmalıdır. Buğdayda üst gübreleme zamanı kullanılacak üst gübresinin cinsine göre değişir. Orta Anadolu BölgesindöÜre Şubat sonu-Mart başı gibi, Amonyum sülfat Mart içinde, Amonyum nitrat Mart sonu-Nisan başı gibi uygulanabilir. Azotlu gübreleme bahar döneminde ikiye bölünerek bir kısmı daha geç dönemde uygulanırsa tane kalitesini artırıcı etki göstermektedir.
Yabancıot Mücadelesi
Yabancı otlar kültür bitkisi içinde istenmeyen bitkilerdir. Ekili tarlada ilaçlama zamanı buğdayın gelişme dönemine göre belirlenir. İlaçlama için en uygun zaman, buğdayın kardeşlenme dönemi içinde ve sapa kalkmadan önceki dönemdir. Bu dönemde yabancı otlar genellikle 4-5 yapraklıdır ve hızlı bir gelişme gösterirler. Bölgemizde çoğunlukla kullanılan 2,4 D ve MCPA’nın ester bileşimli ilaçları çeşitli isimler altında satılmaktadır. İlaçlama sırasında hava sıcaklığı 8 ile 25 °C arasında olmalıdır. İlaçlamadan sonra en az bir saatlik sürenin yağmursuz geçmesi gerekmektedir. Dekara atılacak ilaç miktan ilacın asit eşdeğeri miktarına ve dekara kullanılacak asit eş değerine göre belirlenir. Örneğin, dekara kullanılacak asit eşdeğeri miktarı 80 g, eldeki otöldürücünün asit eşdeğeri %40 ise 80/40x100=200 ml/da ilaç kullanılmalıdır.
“Ürününüz bereketli kazancınız bol olsun”
 

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ALINTI YAZARLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku