Güncel

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarına üye seçilecek...

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarına üye seçilecek...

Okunma: 392

25 Ağustos 2020 15:09
-A

+A

        Kırşehir Adliyesi, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının Oluşturulması hakkında duyuruda bulundu. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının Başkan ve Üyelerin üyelikleri sona ereceğinden dolayı üye seçimi yapılacağı duyuruldu. Görev almak isteyen adayların istenilen belgeler ile birlikte 04 Ağustos 2020 tarihinden 03 Eylül 2020 günü mesai bitimine kadar Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerektiği açıklandı.
T.C. Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının oluşturulması hakkında yapılan duyuruda şu bilgiler yer aldı:  
"Komisyonumuzun 24/07/2020 gün ve 2020/316sayılı kararına istinaden; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının Başkan ve Üyelerin üyelikleri sona ereceğinden, 14/06/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri Kanununun 3. maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar arasından, Yargı çevremize bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yapmak üzere 5 asıl ve 3 yedek İzleme Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.
                İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER;
                İzleme Kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır.
                1-35 yaşını doldurmuş olma,
                2-Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim Bilimleri vb. alanlarda en az 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından ya da özel sektörde en az 10 yıl çalışmış bulunmak,
                3-Kişisel nitelikleriyle çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olma,
                4-Herhangi bir siyasi partinin merkez il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmama,
                BU KURULA SEÇİLEMEYECEK OLANLAR;
                1- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar,
                2- Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçlardan kendileri ve ikinci derece hasımları dahil zarar görenler,
                3- Yine bu yerlerdeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar,
                4- Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan kişiler bu kurullara seçilemezler.
                Başvuru için gerekli belgeler; Diploma Nüfus Kayıt Tablosu,Sabıka Kaydı,  Mesleğinde en az 10 yıl çalıştığına dair belge, 2 adet fotoğraf, Komisyon Başkanlığına hitaben dilekçe.
                Belirtilen nitelikleri taşıyan ve aynı zamanda engeli bulunmayan bu kurulda görev almak isteyen adayların istenilen belgeler ile birlikte 04/08/2020 tarihinden 03/09/2020 günü mesai bitimine kadar Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur. "
          Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin sivil denetime açılması uluslararası hukuk belgelerinde devlet açısından bir yükümlülük olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de 2001 yılında yürürlüğe giren kanuni düzenleme ile oluşturulan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin sivil ve bağımsız denetime tabi tutulması açısından önem taşımaktadır.
               Ancak, yasal düzenlemenin uluslararası standartlar, özellikle ulusal insan hakları kurumlarının statüsünü düzenleyen Paris İlkeleri açısından sorunları bulunmaktadır. Diğer taraftan, yasal düzenlemede yapılan değişiklikler sonrasında, Adalet Bakanlığı tarafından her yıl kurulların raporlarının özetinin açıklanması, raporların alenileştirilmesi açısından kısmen de olsa olumlu bir gelişme yaratmış ve Türkiye’deki
ceza infaz kurumlarının sorunlarının dışarıdan bir bakış ile ortaya konulmasına katlı sağlamıştır. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının raporları dikkate alındığında, ceza infaz kurumlarının temel sorunlarının yaşam şartları, kurumların fiziksel yapısı ve personel durumu başlıkları altında toplandığı görülmektedir.
              Bilindiği üzere, kişiler, ceza soruşturması nedeni ile haklarında bir hâkim tarafından verilen tutuklama kararı ya da yargılama sonucunda hükmedilen hapis cezaları nedeni ile tutukevlerine veya cezaevlerine konulmaktadırlar. Tedbir ya da cezalandırma biçiminde ortaya çıkan özgürlüğünden yoksun bırakılma hali, doğal olarak, alıkonulan kişinin hak ve özgürlüklerinin sınırlanmasına neden olmaktadır.
             Ancak, uluslararası standartlar uyarınca, alıkonulmanın doğasından kaynaklanan sınırlamalar dışında, tutuklu ve hükümlünün haklarında başkaca sınırlamaların ortaya çıkmaması da bir zorunluluktur. Bu bağlamda, ulusal otoriteler, bahsi geçen hak ve özgürlüklerin korunması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunların hassasiyetle uygulanmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bu çerçevede olmak üzere, ülkemizde 2001 yılında yapılan yasal düzenleme ile faaliyete geçen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları, ceza infaz sisteminin denetlenmesi açısından, geleneksel idari ve yargısal denetimin modellerinden farklı, yeni bir model getirmektedir.

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku