RESMİ İLAN

İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN  KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Okunma: 43555

29 Haziran 2020 07:01
-A

+AMülkiyeti Kırşehir İl Özel İdaresine ait, Kırşehir ili Merkez İlçesi, Yukarıhomurlu köyünde bulunan taşınmazlar ile yine Kırşehir İli Akçakent ilçesi Merkez Mahallesinde aşağıdaki listede özellikleri (ada parseli, cinsi kullanım amacı vb.) yazılı taşınmazlar, İl Encümenin 11.06.2020 tarihli ve 38 Sayılı Kararları gereği, 2886 sayılı, Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile 20/07/2020, 21/07/2020, 22/07/2020 ve 23/07/2020 tarihlerinde Tablodaki ihale tarih ve sıralamaya göre saat:09:00 ila 12:00 saatleri arasında, idaremizce Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:1 Merkez/Kırşehir adresinde ki İl Özel İdare Genel Sekreterliği İl Encümen toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
 
1- Satışı yapılacak taşınmazların muhammen bedelleri tablodadır.
 
2- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 31. maddesi uyarınca ita amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
 
3- İta amirliğince onaylanan ihale kararı, 2886 sayılı Devlet ihale Yasasının 32. maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 15 gün içerisinde idarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir.
 
4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
 
5- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
 
a) Hangi taşınmazın (parsel’ e, daireye ) ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe ve Taşınmaz Satış Şartnamesi
 
b) Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
 
c) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
 
ç) Geçici Teminat Mektubu yada;
 
Banka Hesap Numaraları:
 
Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesi TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67 •'
 
Banka.hesaplarına yatırılan % 3 lük teminat makbuzu ’ •
 
d) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği ' % ,,
 
e) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
S.No. İlçesi Köyü Ada Parsel Yüzölçü m m2 İdare  Hissesi  m2 Cinsi İmar  Durumu Plan ve 18 Uygulama Durumu Muhammen  Bedeli Geçici  Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Merkez Yukarıhomurlu 101 1 668.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,014.00 TL 210.42 TL 20.07.2020 09:00/12:00
2 Merkez Yukarıhomurlu 104 2 700.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,350.00 TL 220.50 TL 20.07.2020 09:00/12:00
3 Merkez Yukarıhomurlu 104 5 700.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,350.00 TL 220.50 TL 20.07.2020 09:00/12:00
4 Merkez Yukarıhomurlu 102 1 600.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,300.00 TL 189.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
5 Merkez Yukarıhomurlu 102 2 612.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,426.00 TL 192.78 TL 20.07.2020 09:00/12:00
6 Merkez Yukarıhomurlu 102 3 600.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,300.00 TL 189.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
7 Merkez Yukarıhomurlu 102 4 825.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,662.50 TL 259.88 TL 20.07.2020 09:00/12:00
8 Merkez Yukarıhomurlu 102 5 600.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,300.00 TL 189.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
9 Merkez Yukarıhomurlu 103 1 1,100.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 11,550.00 TL 346.50 TL 20.07.2020 09:00/12:00
10 Merkez Yukarıhomurlu 103 8 1,500.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 15,750.00 TL 472.50 TL 20.07.2020 09:00/12:00
11 Merkez Yukarıhomurlu 103 9 2,900.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 30,450.00 TL 913.50 TL 20.07.2020 09:00/12:00
12 Merkez Yukarıhomurlu 103 4 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
13 Merkez Yukarıhomurlu 103 5 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
14 Merkez Yukarıhomurlu 103 6 800.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,400.00 TL 252.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
15 Merkez Yukarıhomurlu 103 7 2,400.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 25,200.00 TL 756.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
16 Merkez Yukarıhomurlu 105 3 800.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,400.00 TL 252.00 TL '20.07.2020 09:00/12:00
17 Merkez Yukarıhomurlu 104 3 2,504.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 26,292.00 TL 788.76 TL 20.07.2020 09:00/12:00
18 Merkez Yukarıhomurlu 104 4 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
19 Merkez Yukarıhomurlu 105 1 605.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,352.50 TL 190.58 TL 20.07.2020 09:00/12:00
20 Merkez Yukarıhomurlu 105 2 800.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,400.00 TL 252.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
21 Merkez Yukarıhomurlu 104 1 669.49 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,029.65 TL 210.89 TL 20.07.2020 09:00/12:00
22 Merkez Yukarıhomurlu 108 4 657.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,898.50 TL 206.96 TL 20.07.2020 09:00/12:00
23 Merkez Yukarıhomurlu 108 7 650.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,825.00 TL 204.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
24 Merkez Yukarıhomurlu 108 8 661.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,940.50 TL 208.22 TL 20.07.2020 09:00/12:00
25 Merkez Yukarıhomurlu 111 11 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
26 Merkez Yukarıhomurlu 108 6 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
27 Merkez Yukarıhomurlu 111 1 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
28 Merkez Yukarıhomurlu 111 2 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
29 Merkez Yukarıhomurlu 111 3 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
30 Merkez Yukarıhomurlu 109 3 1,352.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 14,196.00 TL 425.88 TL 20.07.2020 09:00/12:00
31 Merkez Yukarıhomurlu 109 4 2,098.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 22,029.00 TL 660.87 TL 20.07.2020 09:00/12:00
32 Merkez Yukarıhomurlu 107 1 1,890.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 19,845.00 TL 595.35 TL 20.07.2020 09:00/12:00
33 Merkez. Yukarıhomurlu 107 2 2,550.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 26,775.00 TL 803.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
34 Merkez Yukarıhomurlu 107 3 1,500.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 15,750.00 TL 472.50 TL 20.07.2020 09:00/12:00
35 Merkez Yukarıhomurlu 109 7 2,984.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 31,332.00 TL 939.96 TL 20.07.2020 09:00/12:00
36 Merkez Yukarıhomurlu 109 8 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
37 Merkez Yukarıhomurlu 112 8 1,653.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 17,356.50 TL 520.70 TL 20.07.2020 09:00/12:00
3.8 Merkez Yukarıhomurlu 112 9 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
•39 Merkez Yukarıhomurlu 112 10 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 •09:00/12:00
"4-0 Merkez Yukarıhomurlu 113 1 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
41 Merkez Yukarıhomurlu 113 2 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
42 Merkez Yukarıhomurlu 114 6 1,700.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 17,850.00 TL 535.50 TL 20.07.2020 09:00/12:00
43 Merkez Yukarıhomurlu 114 7 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
44 Merkez Yukarıhomurlu 114 8 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
45 Merkez Yukarıhomurlu 113 3 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
46 Merkez Yukarıhomurlu 113 4 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
47 Merkez Yukarıhomurlu 114 3 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
48 Merkez Yukarıhomurlu 114 4 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
49 Merkez Yukarıhomurlu 110 12 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
50 Merkez Yukarıhomurlu 110 7 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
51 Merkez Yukarıhomurlu 122 5 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 21.07.2020 09:00/12:00
52 Merkez Yukarıhomurlu 122 6 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 21.07.2020 09:00/12:00
53 Merkez Yukarıhomurlu 122 7 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 21.07.2020 09:00/12:00
54 Merkez Yukarıhomurlu 122 8 1,175.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 12,337.50 TL 370.13 TL 21.07.2020 09:00/12:00
55 Merkez Yukarıhomurlu 114 12 2,050.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 21,525.00 TL 645.75 TL 21.07.2020 09:00/12:00
56 Merkez Yukarıhomurlu 114 13 2,076.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 21,798.00 TL 653.94 TL 21.07.2020 09:00/12:00
57 Merkez Yukarıhomurlu 115 1 1,580.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 16,590.00 TL 497.70 TL 21.07.2020 09:00/12:00
58 Merkez Yukarıhomurlu 115 2 1,300.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 13,650.00 TL 409.50 TL 21.07.2020 09:00/12:00
59 Merkez Yukarıhomurlu 115 3 2,250.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 23,625.00 TL 708.75 TL 21.07.2020 09:00/12:00
60 Merkez Yukarıhomurlu 115 4 2,250.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 23,625.00 TL 708.75 TL 21.07.2020 09:00/12:0016 Merkez Yukarıhomurlu 105 3 800.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,400.00 TL 252.00 TL '20.07.2020 09:00/12:00
17 Merkez Yukarıhomurlu 104 3 2,504.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 26,292.00 TL 788.76 TL 20.07.2020 09:00/12:00
18 Merkez Yukarıhomurlu 104 4 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
19 Merkez Yukarıhomurlu 105 1 605.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,352.50 TL 190.58 TL 20.07.2020 09:00/12:00
20 Merkez Yukarıhomurlu 105 2 800.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,400.00 TL 252.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
21 Merkez Yukarıhomurlu 104 1 669.49 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,029.65 TL 210.89 TL 20.07.2020 09:00/12:00
22 Merkez Yukarıhomurlu 108 4 657.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,898.50 TL 206.96 TL 20.07.2020 09:00/12:00
23 Merkez Yukarıhomurlu 108 7 650.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,825.00 TL 204.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
24 Merkez Yukarıhomurlu 108 8 661.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,940.50 TL 208.22 TL 20.07.2020 09:00/12:00
25 Merkez Yukarıhomurlu 111 11 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
26 Merkez Yukarıhomurlu 108 6 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
27 Merkez Yukarıhomurlu 111 1 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
28 Merkez Yukarıhomurlu 111 2 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
29 Merkez Yukarıhomurlu 111 3 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
30 Merkez Yukarıhomurlu 109 3 1,352.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 14,196.00 TL 425.88 TL 20.07.2020 09:00/12:00
31 Merkez Yukarıhomurlu 109 4 2,098.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 22,029.00 TL 660.87 TL 20.07.2020 09:00/12:00
32 Merkez Yukarıhomurlu 107 1 1,890.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 19,845.00 TL 595.35 TL 20.07.2020 09:00/12:00
33 Merkez. Yukarıhomurlu 107 2 2,550.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 26,775.00 TL 803.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
34 Merkez Yukarıhomurlu 107 3 1,500.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 15,750.00 TL 472.50 TL 20.07.2020 09:00/12:00
35 Merkez Yukarıhomurlu 109 7 2,984.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 31,332.00 TL 939.96 TL 20.07.2020 09:00/12:00
36 Merkez Yukarıhomurlu 109 8 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
37 Merkez Yukarıhomurlu 112 8 1,653.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 17,356.50 TL 520.70 TL 20.07.2020 09:00/12:00
3.8 Merkez Yukarıhomurlu 112 9 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
•39 Merkez Yukarıhomurlu 112 10 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 •09:00/12:00
"4-0 Merkez Yukarıhomurlu 113 1 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
41 Merkez Yukarıhomurlu 113 2 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
42 Merkez Yukarıhomurlu 114 6 1,700.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 17,850.00 TL 535.50 TL 20.07.2020 09:00/12:00
43 Merkez Yukarıhomurlu 114 7 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
44 Merkez Yukarıhomurlu 114 8 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
45 Merkez Yukarıhomurlu 113 3 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
46 Merkez Yukarıhomurlu 113 4 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 20.07.2020 09:00/12:00
47 Merkez Yukarıhomurlu 114 3 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
48 Merkez Yukarıhomurlu 114 4 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 20.07.2020 09:00/12:00
49 Merkez Yukarıhomurlu 110 12 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
50 Merkez Yukarıhomurlu 110 7 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 20.07.2020 09:00/12:00
51 Merkez Yukarıhomurlu 122 5 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 21.07.2020 09:00/12:00
52 Merkez Yukarıhomurlu 122 6 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 21.07.2020 09:00/12:00
53 Merkez Yukarıhomurlu 122 7 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 21.07.2020 09:00/12:00
54 Merkez Yukarıhomurlu 122 8 1,175.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 12,337.50 TL 370.13 TL 21.07.2020 09:00/12:00
55 Merkez Yukarıhomurlu 114 12 2,050.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 21,525.00 TL 645.75 TL 21.07.2020 09:00/12:00
56 Merkez Yukarıhomurlu 114 13 2,076.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 21,798.00 TL 653.94 TL 21.07.2020 09:00/12:00
57 Merkez Yukarıhomurlu 115 1 1,580.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 16,590.00 TL 497.70 TL 21.07.2020 09:00/12:00
58 Merkez Yukarıhomurlu 115 2 1,300.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 13,650.00 TL 409.50 TL 21.07.2020 09:00/12:00
59 Merkez Yukarıhomurlu 115 3 2,250.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 23,625.00 TL 708.75 TL 21.07.2020 09:00/12:00
60 Merkez Yukarıhomurlu 115 4 2,250.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 23,625.00 TL 708.75 TL 21.07.2020 09:00/12:00
106 Merkez Yukarıhomurlu 119 1 745.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,822.50 TL 234.68 TL 22.07.2020 09:00/12:00
107 Merkez Yukarıhomurlu 107 4 2,650.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 27,825.00 TL 834.75 TL . 22.07.2020 09:00/12:00
108 Merkez Yukarıhomurlu 107 5 1,200.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 12,600.00 TL 378.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
109 Merkez Yukarıhomurlu 107 6 4,388.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 46,074.00 TL 1,382.22 TL 22.07.2020 09:00/12:00
110 Merkez Yukarıhomurlu 108 3 661.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,940.50 TL 208.22 TL 22.07.2020 09:00/12:00
111 Merkez Yukarıhomurlu 108 5 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
112 Merkez Yukarıhomurlu 108 9 654.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 6,867.00 TL 206.01 TL 22.07.2020 09:00/12:00
113 Merkez Yukarıhomurlu 109 5 3,850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 40,425.00 TL 1,212.75 TL 22.07.2020 09:00/12:00
114 Merkez Yukarıhomurlu 109 6 2,650.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 27,825.00 TL 834.75 TL 22.07.2020 09:00/12:00
115 Merkez Yukarıhomurlu 110 4 1,500.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 15,750.00 TL 472.50 TL 22.07.2020 09:00/12:00
116 Merkez Yukarıhomurlu 110 5 2,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 21,000.00 TL 630.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
117 Merkez Yukarıhomurlu 110 8 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
118 Merkez Yukarıhomurlu 110 9 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
119 Merkez Yukarıhomurlu 110 10 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
120 Merkez Yukarıhomurlu 110 11 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
121 Merkez Yukarıhomurlu 111 4 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 22.07.2020 09:00/12:00
122 Merkez Yukarıhomurlu 111 5 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 22.07.2020 09:00/12:00
123 Merkez Yukarıhomurlu 111 7 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
124 Merkez Yukarıhomurlu 111 8 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
125 Merkez Yukarıhomurlu 111 9 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
126 Merkez Yukarıhomurlu 111 10 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
127 Merkez Yukarıhomurlu 111 12 1,506.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 15,813.00 TL 474.39 TL 22.07.2020 09:00/12:00
128 Merkez Yukarıhomurlu 112 4 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
129 Merkez Yukarıhomurlu 112 5 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
130 Merkez Yukarıhomurlu 112 6 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
M^l Merkez Yukarıhomurlu 112 11 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 22.07.2020 09:00/12:00
132' Merkez Yukarıhomurlu 112 12 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 22.07.2020 09:00/12:00
133 Merkez Yukarıhomurlu 113 6 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 22.07.2020 09:00/12:00
134' Merkez Yukarıhomurlu 113 7 850.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 22.07.2020 09:00/12:00
135 Merkez Yukarıhomurlu 113 10 1,724.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 18,102.00 TL 543.06 TL 22.07.2020 09:00/12:00
136 Merkez Yukarıhomurlu 114 1 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 22.07.2020 09:00/12:00
137 Merkez Yukarıhomurlu 114 2 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 22.07.2020 09:00/12:00
138 Merkez Yukarıhomurlu 114 5 1,700.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 17,850.00 TL 535.50 TL 22.07.2020 09:00/12:00
139 Merkez Yukarıhomurlu 114 9 750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 22.07.2020 09:00/12:00
140 Merkez Yukarıhomurlu 115 7 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
141 Merkez Yukarıhomurlu 115 8 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
142 Merkez Yukarıhomurlu 116 5 1,750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 18,375.00 TL 551.25 TL 22.07.2020 09:00/12:00
143 Merkez Yukarıhomurlu 116 11 1,750.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 18,375.00 TL 551.25 TL 22.07.2020 09:00/12:00
144 Merkez Yukarıhomurlu 117 3 775.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,137.50 TL 244.13 TL 22.07.2020 09:00/12:00
145 Merkez Yukarıhomurlu 117 9 740.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 22.07.2020 09:00/12:00
146 Merkez Yukarıhomurlu 116 6 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
147 Merkez Yukarıhomurlu 116 7 1,000.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 31'5.00 TL 22.07.2020 09:00/12:00
148 Merkez Yukarıhomurlu 116 10 1,023.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 10,741.50 TL 322.25 TL 22.07.2020 09:00/12:00
149 Merkez Yukarıhomurlu 117 2 740.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 7,770.00 TL 233.10 TL 22.07.2020 09:00/12:00
150 Merkez Yukarıhomurlu 117 4 790.00 Tam Arsa marlı Planlı Konut Alanı 8,295.00 TL 248.85 TL 22.07.2020 09:00/12:00
İDİ Merkez Yukarıhomurlu 117 5 749.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,864.50 TL 235.94 TL 23.07.2020 09:00/11 00
152 Merkez Yukarıhomurlu 117 7 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 23.07.2020 09:00/11 00
153 Merkez Yukarıhomurlu 118 1 1,284.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 13,482.00 TL 404.46 TL 23.07.2020 09:00/11 00
154 Merkez Yukarıhomurlu 118 2 851.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,935.50 TL 268.07 TL 23.07.2020 09:00/11 00
155 Merkez Yukarıhomurlu 118 3 990.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,395.00 TL 311.85 TL 23.07.2020 09:00/11 00
156 Merkez Yukarıhomurlu 118 10 1,010.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,605.00 TL 318.15TL 23.07.2020 09:00/11 00
157 Merkez Yukarıhomurlu 118 8 750.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 7,875.00 TL 236.25 TL 23.07.2020 09:00/11 00
158 Merkez Yukarıhomurlu 118 9 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 23.07.2020 09:00/11 00
159 Merkez Yukarıhomurlu 118 11 850.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 8,925.00 TL 267.75 TL 23.07.2020 09:00/11 00
160 Merkez Yukarıhomurlu 120 3 1,270.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 13,335.00 TL 400.05 TL 23.07.2020 09:00/11 00
161 Merkez Yukarıhomurlu 120 4 1,000.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 10,500.00 TL 315.00 TL 23.07.2020 09:00/11 00
162 Merkez Yukarıhomurlu 121 1 2,686.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 28,203.00 TL 846.09 TL 23.07.2020 09:00/11 00
163 Merkez Yukarıhomurlu 121 6 880.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 9,240.00 TL 277.20 TL 23.07.2020 09:00/11 00
164 Merkez Yukarıhomurlu 121 7 1,080.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 11,340.00 TL 340.20 TL 23.07.2020 09:00/11 00
165 Merkez Yukarıhomurlu 122 11 1,200.00 Tam Arsa İmarlı Planlı Konut Alanı 12,600.00 TL 378.00 TL 23.07.2020 09:00/11 00
 
Sıra İlçesi Mahallesi Nitelik Katı Bağımsız Bölüm No Bina  Cephesi Brüt Alan  (m2) Net Alan  (m2) Arsa  Payı Hisse Muhammen  Bedeli Geçici  Teminatı İhale Tarihi İhale Saati
1 Akçakent Merkez Daire Zmn. Kat 1 K-D-B 94.66 76.47 161/1833 Tam 45,000.00 TL 1,350.00 TL 23.07.2020 11 00/12:00
2 Akçakent Merkez Daire İKat 2 G-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 50,000.00 TL 1,500.00 TL 23.07.2020 11 00/12:00
3 Akçakent Merkez Daire 2. Kat 4 G-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 55,000.00 TL 1,650.00 TL 23.07.2020 11 00/12:00
4 Akçakent Merkez Daire 2. Kat 5 K-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 55,000.00 TL 1,650.00 TL 23.07.2020 11 00/12:00
5 Akçakent Merkez Daire 3. Kat 6 G-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 55,000.00 TL 1,650.00 TL 23.07.2020 11 00/12:00
•6: Akçakent Merkez Daire 3. Kat 7 K-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 55,000.00 TL 1,650.00 TL 23.07.2020 '11 00/12:00
7-' \ Akçakent Merkez Daire 4. Kat 8 G-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 55,000.00 TL 1,650.00 TL 23.07.2020 11 00/12:00
8 ■ Akçakent Merkez Daire 4. Kat 9 K-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 55,000.00 TL 1,650.00 TL 23.07.2020 11 00/12:00
9 ■Akçakent Merkez Daire 5. Kat 10 G-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 50,000.00 TL 1,500.00 TL 23.07.2020 11 00/12:00
10 Akçakent Merkez Daire 5. Kat 11 K-D-B 95.75 76.47 163/1833 Tam 50,000.00 TL 1,500.00 TL 23.07.2020 11 00/12:00
 
6- istekliler istenilen belgelerini ihale saatinden önce ihale Komisyonu Başkanlığına verip; sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 
7- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. Satışı yapılacak taşınmazlar K.D.V 'den muaftır.
 
8- İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 
9)- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
10)- Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde Kırşehir İl Özel İdaresi, imar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görebilir veya şartnameyi ücretsiz olarak alabilirler. Ayrıca http://www.kirsehirozelidare.qov.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.
 
İLAN OLUNUR.
(BASIN NO:104)                                                                                                                                            (22 ve 29 Haziran 2020)

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER
HAVA DURUMU

ARŞİV

Günlük Gazeteler

Oku