RESMİ İLAN

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

24 Mayıs 2019 07:55
-A

+A


  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresleri, nitelikleri belirtilen gayrimenkuller kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.
  2. Kiralanacak taşınmazların İhale tarihi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümeni tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. Kiralanacak taşınmazların kira süresi, 1 yıllık kira muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.
  4. İsteklilerin, aşağıda belirtilen ihale tarihlerinde saat 10.00’a kadar Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü, İcra Takip Haciz ve Satış Servisine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
5.1 Dilekçe,
                5.2 Nufus Cüzdanı Fotokopisi. (Gerçek kişiler için)
                5.3 Kanunu İkamet Belgesi.
               5.4 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Kırşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.
                5.5 Tüzel kişi olması halinde:
                5.5.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve son bir yıl içinde alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi.
                               5.5.2 Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve Yetki belgesi.
                5.5.3 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
               5.6 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
               5.7 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K.’nun  26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
              5.8 İhaleye katılacak olanlar her bir ihale için 100,00 TL Şartname bedelini Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Halk Bankası TR92 0001 2009 5020 0007 0000 20 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
        6.  İhaleler ile ilgili bilgi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilecektir.                                                                      Basın No: 98
S.No Adresi Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve m2 si Kira Süresi 1 Yıllık
Kira Muh. Bedeli
Geçici
Teminat
İhale Tarihi İhale Saati
1 Ahi Evran Mah. Belediye Hizmet Binası Çay Ocağı 1 Yıl 5.000,00 TL
+ KDV
150,00 TL 31.05.2019
Cuma
10:45
2 Ahi Evran Mah.
Kentpark
8’ li Satış Birimlerinden
6 nolu Satış Birimi
12 m2
3 Yıl 5.850,00 TL
+ KDV
175,50 TL 31.05.2019
Cuma
10:55
3 Ahi Evran Mah.
Kentpark
8’ li Satış Birimlerinden
2 nolu Satış Birimi
12 m2
3 Yıl 5.850,00 TL
+ KDV
175,50 TL 31.05.2019
Cuma
11:05
4 Ahi Evran Mah.
Kentpark
8’ li Satış Birimlerinden
3 nolu Satış Birimi
12 m2
3 Yıl 5.850,00 TL
+ KDV
175,50 TL 31.05.2019
Cuma
11:15
5 Ahi Evran Mah.
Kentpark
8’ li Satış Birimlerinden
4 nolu Satış Birimi
12 m2
3 Yıl 5.850,00 TL
+ KDV
175,50 TL 31.05.2019
Cuma
11:25
6 Kındam Mah.
415 ada 27 parsel
İnternet Verici İstasyonu Alanı
25 m2
3 Yıl 20.000,00 TL
+ KDV
600,00 TL 31.05.2019
Cuma
11:35
7 Ahi Evran Mah.
Kentpark
4’ lü Satış Birimlerinden
1 nolu Satış Birimi
12 m2
3 Yıl 6.000,00 TL
+ KDV
180,00 TL 14.06.2019
Cuma
10:45
8 Ahi Evran Mah.
Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali
WC (16 adet) -
Emanet Salonu
(Zemin kat 3.56 m2)
(Bodrum kat 58 m2)
3 Yıl 24.000,00 TL
+ KDV
720,00 TL 05.07.2019
Cuma
10:45
9 Ahi Evran Mah.
Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali
Kafeterya
(Zemin Kat)
(Kapalı Alan 12.77 m2)
(Açık Alan 40 m2)
3 Yıl 36.000,00 TL
+ KDV
1.080,00 TL 05.07.2019
Cuma
11:00

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER
HAVA DURUMU

ARŞİV

Günlük Gazeteler

Oku