Güncel

Hizmet İçi Eğitimleri Devam Ediyor

Hizmet İçi Eğitimleri Devam Ediyor

Okunma: 1518

27 Kasım 2021 14:21
-A

+A

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı'nın, ''112 Sağlıkta Kalite Standartları 2020 Versiyonu'' gereği 2021 yılı hizmetiçi eğitim planı kapsamında, İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında çalışan personele 22-23-24-25-26 Kasım 2021 tarihlerinde 5 grup halinde T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nde görevli Hemşire Necla KORKMAZ,  İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Hasta Hakları  İl Koordinatörü Ceyhan ALBAYRAK, Psikolog Ecenur SEVER,  Avukat Damla DEVECİ ,  Umke Sorumlusu Erol ARSLAN, İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Görkem Aytaç ALAGÖZ, Sivil Savunma Uzmanı Hakan ÇAKIR, Bilgisayar İşletmeni Volkan ATİK, Sağlık Memuru Alper UZUN ve Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) Şule ÇOBAN  tarafından Hizmet içi eğitimler verilmeye devam edilmektedir.

Hizmet İçi Eğitim
Hizmet içi eğitim, çalışama yaşamı süresince devam ederek çalışma yaşamının bir alt sürecini oluşturmaktadır. Şöyle ki, işe giren işe başladığı ve işten ayrılacağı süre arasında mesleğin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmamak üzere sürekli olarak eğitilmek zorundadır. Hizmet içi eğitim, “kişiye işi ile kesin hukuki ilişkinin kurulduğu tarihten itibaren, işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, işin gerektirdiği performans düzeyine ulaşması için gereken bilgi beceri ve davranışın sistemli bir şekilde öğretilmesidir (Can vd. 1998: 185).
Diğer bir ifade ile hizmet içi eğitim, kişinin hizmete girerken ya da girdikten sonra, hizmetin çeşitli safhalarında “mesleki” yönden yetiştirilmesidir. Hizmet içi eğitime “yetiştirme”de denilmektedir (Eryılmaz, 2004: 290). Tanımlardan da anlaşılacağı üzere hizmet içi eğitim kişinin işi ile hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihten itibaren başlamakta, emeklilik veya herhangi bir sebeple işinden ayrılacağı süreye kadar devam etmektedir.
Hizmet içi eğitim başka bir tanımda şöyle ifade edilmektedir. “Kamu görevlilerinin hizmete yatkınlığını sağlamak, verimliliklerini arttırmak ve gelecekteki görev ve sorumlulukları için yetiştirme amacıyla kurum içinde ya da kurum dışında, iş başında ya da iş dışında başvurulan eğitim etkinlikleridir”
Yukarıda ki tanımdan da anlaşılacağı üzere hizmet içi eğitim üç temel unsur üzerine yoğunlaşmaktadır
Memur veya işçiye, işinin gerektirdiği becerilen kazandırılması,
İşin gerektirdiği becerilen kazandırılması için gerekli bilgilerin verilmesi,
Memur veya işçinin davranışlarının olumlu yönde etkilenmesi.
Hizmet İçi Eğitimi Zorunlu Kılan Nedenler
Yüzyılımızda yaşanmakta olan sosyal, ekonomik ve teknolojik alandaki hızlı ve sürekli değişmeler personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini zorunlu bir hale getirmiştir. Hizmet içi eğitim ihtiyacı bir işte çalışan kişi için, işin yerine getirilmesinde, bilgi, beceri, tutum ve davranış bakımından duyulan eksiklik ya da gereklilik sonucu önem kazanmıştır. Bu nedenle çeşitli işlerde çalışanlar, çağı yakalamak için yeni gelişmeleri izlemek zorundadırlar. Aksi halde rekabetin acımasız yasalarına boğun eğmek durumunda kalacaklardır. Bu durum öğrenme sürecinin çalışma hayatının başından sonuna kadar geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.
Hizmet öncesinde öğrenilen bir takım eksik bilgi ve davranışlar, çalışma yaşamında bireyi ve örgütleri olumsuz etkilemektedir, bu olumsuzlukların giderilmesi içinde hizmet içi eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle hizmet içi eğitimi zorunlu kılan nedenler şunlardır (Gül, 2000: 3):
Hizmet öncesinde verilen bilgilerin eksik oluşu,
Kamu kesiminde “kariyer” düşüncesinin giderek kökleşmesi,
Hizmette değişme ve gelişmelere ayak uydurma zorunluluğu,
Kimi bilgi ve becerilerin yalnızca hizmet içinde kazanılabilmesi,
Öğrenme ve kendini geliştirme isteği,
Hizmet içi eğitimin öğrenmeyi rastlantısal olmaktan kurtarıp sistemli hale getirmesi.
Hizmet İçi Eğitimin Amaçları
Hizmet içi eğitimin amaçları, eğitimi yapacak örgütün politikasına ve amaçlarına uygun olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Kamu personel rejiminde, memurların hizmet içi eğitimlerine de yer verilmiştir. Eğer adayların seçimi, genel yetenek, beceri ve bilgilerini ölçme esasına dayanıyorsa, memurların işe girdikten sonra hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanması için hizmet içi eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Hizmet içi eğitimde belirlenen amaçlar örgütün ve eğitim görecek personelin ihtiyaçlarına yönelik olarak tespit edilmelidir. Hizmet içi eğitimin amacı personelin genel kültürünü artırmak değil, personelin örgüt tarafından istenen niteliklere sahip olmasını sağlamaktır.
Hizmet içi eğitimin çeşitli amaçları bulunmaktadır. Bunları birey, örgüt yönüyle ve genel olarak incelemek mümkündür. Hizmet içi eğitimin amacı personel açısından değerlendirildiğinde, işi daha iyi yapabilecek bir yeteneğe sahip kılmaktır. Örgüt açısından değerlendirildiğinde örgütü meydana getiren bireylere görevlerini nasıl yapacaklarına, birlikte nasıl çalışacaklarına ilişkin bilgi sunmaktır. Bu durumda eğitimin başarıya ulaşmadığının ölçüsü “hizmetin niteliği” ile ölçülür (Gül, 2000: 5).
Hizmet içi eğitimin amaçları maddeler halinde sıralanmak istendiğinde aşağıdaki gibidir.               Personele işinde gerekli olan bilgi ve mahareti kazandırmak, yetişmesinin sağlanması, kısaca yapmakta olduğu işi daha iyi yapmasını sağlamak,
Personele daha fazla sorumluluk ve kabiliyet gerektiren daha üst görevlere geçebilecek yeterliği kazandırmak, yani alt kademedeki memurları üst kademelere yükselmeye hazırlamak,
Personelin çalışmakta oldukları örgüt ve yapmakta oldukları işe karşı bakışlarında müspet bir yaklaşım kazanmalarını sağlamak,
Eğitim görenlerin görevlerini daha verimli bir şekilde yapmaları amacı ile yeni maharetler kazandırmak veya maharetlerini geliştirmek için fırsat ve imkân sağlamak,
İdareciler ve diğer personel tarafından yapılmakta olan hizmetlerin gerek nitelik, gerekse nicelik bakımlarından artışını sağlamak,
Boş kadroları uzun süre boş bırakmamak ve doldurmak amacı ile hazırlıklı bulunmak ve muhtemel açıklar için elde daima yetişmiş personel bulundurmak,
Personele fikir ve bilgi alışverişinin önemini benimseterek kurum içinde ve dışında daha etkili ve daha kapsamlı bir haberleşme, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
Eğitimin kazandıracağı maddi ve manevi faydaların neler olduğunu bütün personele duyurarak, personelin moralini yükseltmek, kuruma ve görevine bağlılığını artırmak,
Hizmet öncesi eğitim kurumlarında verilen eğitim açığını kapatmak,
Personelin kabiliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak ve görülen eğitim neticesinde bu görevlilerden en iyi şekilde istifade edilmesini sağlamak.
Personelin birbirleri ile tanışma ve kaynaşma ortamı için zemin teşkil etmek
Yönetimin merkez ve taşra üzerinde irtibat ve otokontrolünü sağlamak.

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku