Güncel

KKYDP 14. ETAP DESTEKLERİ

KKYDP 14. ETAP DESTEKLERİ

Okunma: 1099

23 Aralık 2020 16:14
-A

+A

       Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası internet sayfası üzerinden14. etap kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin duyuruda bulundu. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan duyuruda
"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.12.2020 tarih ve 34221550-045.01-10590 sayılı yazısında; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamındaki %50 hibe desteği sağlayan 14. etap kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin 2020/24 ve 2020/25 no'lu tebliğlerin yayımlandığı ifade edilerek her iki tebliğe ilişkin bilgi notu web sitemizde sunulmuştur." bilgilerine yer verildi.
       Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara %50 Hibe Desteği verilecektir.
       Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Uygulama Rehberin yayımından itibaren 90 (Doksan) gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacaktır.
Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte İl Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.
YATIRIM KONULARI NELERDİR?
     Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
     Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
     Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
     Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
    Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
    -Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
    -Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
    -Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları
    -Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
    -Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
    -Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
    -Kanatlı Kesimhane Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
     Bakanlığın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.
Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.
PROJE LİMİTLERİ VE SAĞLANACAK HİBE TUTARI NE KADARDIR?
     Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas
Proje Tutarı; Yeni Yatırımlar İçin : 3.000.000-TL
Tamamlama Yatırımları İçin : 2.000.000-TL
Kapasite Artırımı Yatırımları İçin : 1.500.000-TL
Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yat. İçin : 1.500.000-TL
Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si
hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.
HANGİ GİDER KALEMLERİ DESTEKLENECEKTİR?
      Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan Hibe Sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla;
      -İnşaat işleri alım giderleri,
      -Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri program kapsamında desteklenebilecektir.

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku