Yazar

ibrahimkoyuncu40@hotmail.com

70 makale bulunmakatadır

ENVER PAŞA (MEFKUREYE ADANMIŞ BİR HAYAT)-3

08:00 - 1 Ekim 2020

+A

-A

Okunma: 414

                        Enver Paşa’nın 7. Dedesi Abdullah Ağa, Gagavuz-Türklerinden  Hıristiyan bir  gezgin satıcı iken, Müslüman olmuş bir Gagavuz Türk’üdür. Yemeni satarmış. Kırım sarayında yemeni satarken, Kırım(Giray) Hanedanlığı’na  mensup kızlardan birine tutulmuş, kız da onu sevmiş,Müslüman olmuş, sevdiği kızla evlenip  Kırım’a yerleşmiş. Kırım’ın Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine Tuna Deltasındaki Kili Kasabasına göç etmişler. Buranın da işgal edilmesi üzerine Abdullah’ın oğlu Kahraman ,Karadeniz Kıyısındaki  Kastamonu’nun Abana  yöresine göçmüştür.
                        Asıl Adı İsmail Enver’dir.  Enver Paşa 1881 yılında  İstanbul Cağaloğlu’nda  doğuyor. Babası Hacı Ahmet Bey Bayındırlık teşkilatında Fen memurudur.  Annesi Ayşe Dilara Hanım ev hanımıdır.Babasının görevi nedeniyle gittiği Manastırda genç yaşta Manastır Askeri Mektebine gidiyor. Enver Paşa’nın  “Mahpeyker”  ve  “Türkan” isminde iki kızı ve “Ali” isminde bir oğlu vardır.
                         Bir de Enver Paşa’nın torunu Osman Mayatepek‘ten dinleyelim: “Dedem Enver Paşa Gagavuz Türklerindendir. Romanya’nın  Kilya kasabasında yaşayan bir aileye mensuptur. Bu aile bundan birkaç asır evvel  Kastamonu’nun Abana-Bozkurt civarına yerleşiyorlar. Bir bakıma göç ediyorlar. Hala Bozkurt, Enver Paşa’nın diyarı olarak anılır. Bozkurt civarında  Killi  adında  küçük bir mıntıkada yaşamışlardır. Zaten sonradan hem Kamil Bey hem Nuri Paşa “Killigil” soyadını alıyorlar. Hala Bozkurt’ta Enver Paşa’nın akrabaları var, oraya gidince onlarla tanıştım.Enver Paşa’nın dedeleri daha sonra  Bozkurt’u terk etmiş, İstanbul’a yerleşmişler.”  
                      Enver Paşa’nın  Hanedanın damadı olması nedeni ile çok zengin olduğu yolsuzluk yaptığı, altınları aldığı vs söylenmiştir. Acaba bu doğrumudur?  Bunun için Sarıkamış Savaşı’nın son günlerinde  yazdığı vasiyete bakmak gerekir.İşte, Enver Paşa'nın "SARIKAMIŞ VASİYETNAMESİ"NİN günümüz Türkçesi ile tam metni:  "Hükümete: Plânım, Ruslara hemen iki misli üstün iki kolordu ile arkalarına düşerek geri çekilmeye mecbur etmek ve bu suretle 11. Kolordu ve Süvari fırkasıyla takip olunan düşmanı karşılayıp tamamıyla mahvetmekti. Dokuzuncu ve Onuncu Kolordu muvaffakiyetle hareketi yaptı. Düşmana taarruz edildi fakat mağlup edilemedi. Şimdi 11. Kolordu ve Süvari fırkasını bekliyorum. Gelir de yetişirse, düşmanı bozacağım. Fakat gelmeden düşman zayıflamış kıta'larımıza taarruz eder ve taarruzda muvaffak olursa o vakit ordu mahvolmuş demektir.
Şimdiye kadar asker ve zabitler hiç kusursuz harp ettiler. Her manev­rayı yaptılar. Eğer Allah da yardım ederse muvaffakiyet kesindir. Eğer muvaffak olamazsam son neferimle beraber öleceğim. Bu halde vasiyetim: Ben vazifemi yaptığımı sanıyorum ve öyle ölüyorum. Düşmana sonuna kadar karşı koyunuz. Herhalde sonunda muvaffak olacağız. Ben hareketime pişman olmadan kalben müsterih olarak ölüyorum. Yaşasın dinim, vatanım, padişahım.
                   Eğer geride kalanlarıma yardım etmek isterseniz: Eşim Sultan Efendi Hazretleri'nin ödeneği kâfi değildir. Kendisinin rahatça yaşaması için hiç olmazsa başkumandanlık ödeneğimin onun ödeneğine ilâvesi ve annemle babamın refahının sağlanması ile ilâhî rahmete mazhar olmam için birkaç hayır yapılmasını rica eder, yükselmesine çalışmaktan başka bir maksat beslemediğim din ve milletime dua eder, tanıyanlara selâm ederim. Yaşasın Müslümanlık, Osmanlılık ve Osmanlıların Padişahı Sultan Mehmed Han.
SERVET NÂMINA BİRŞEYİM YOKTUR. MAMAFİH NE VARSA REFİKAM SULTAN EFENDİ HAZRETLERİ'NE BIRAKIYORUM.
                                                                                                              “ENVER".
               
          İşte,     “ Servet namına bir şeyim yoktur” diyen bir  Osmanlı subayı  vardır. Zaten Naciye Sultan’ın hatıralarını okuduğumuzda  da ne zor şartlar altında yaşadıkları görülecektir.
                
 

Anahtar Kelimeler : İbrahim KOYUNCU,
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku