Yazar

ibrahimkoyuncu40@hotmail.com

80 makale bulunmakatadır

ENVER PAŞA (MEFKUREYE ADANMIŞ BİR HAYAT)-9

08:00 - 12 Kasım 2020

+A

-A

Okunma: 1067

                   Bir Rus Kurmay subayı olan N.CLADO şöyle der: “ Türkiye’nin çıkmaz bir yola girdiği inkar edilemez…Almanların bu savaşta yenilmeleri kuvvetle muhtemel olmakla birlikte, Türkler için, onlardan başka el uzatacak kimse yoktu. Türklerin Avrupa’da kalması ve Boğazlara sahip olması yalnız Almanların işine yarar. Türkler de iyi anlamışlardı ki  Avrupa’daki topraklarını ve Boğazları korumak için biricik ümit, Almanya korumasıdır. Kendimizi Türklerin yerine koyarsak, o zaman bu büyük Dünya Savaşında, kesin bir tarafsızlıkla Türklerin ülke bütünlüğünün korunacağına  inanmayacaklarını anlarız”
                      Bir Diğer Rus, E. ADAMOV: “Türklere ülke bütünlüğü garantisinin verilmeyişi karşısında Türklerin,inanabilecekleri tek devlet olarak Almanların kaldığını”  söyler.
                    GENERAL  MASLOFSKİ :“Türk Ordusu Enver Paşa’nın emirleri doğrultusunda hareket etseydi Sarıkamış düşerdi.” diye itirafta bulunacaktır.
                  NEVZAT KÖSOĞLU AYNI KONUDA: “Komutanlar Enver Paşa’ya ayak uyduramadılar. Plana uymayan bu komutanlar Enver Paşa hakkında olumsuz propaganda yapan komutanlardır. Sarıkamış bir vatan müdafaasıdır. Şehit Sayısıyla siyaset yapmak alçaklıktır. Çanakkale’de  250 bin şehit verdik, hiç kimse hesap soruyor mu, hayır. Herhalde bir savaş kazanınca şehit, kaybedince ölü oluyor.” diyor.
              Gerçek rakam 25-40 bin şehittir.
               RUS  ORDULARI BAŞKOMUTAN VEKİLİ GENERAL NİKOLOSKİ SARIKAMIŞ’LA İLGİLİ ŞÖYLE BİR NOT DÜŞMÜŞ; “ Türklerin 29. Tümen Komutanı  Arif Baytan, Sarıkamış’ta Ruslara çok sayıda  takviye kuvvet gelmekte olduğu  neticesine varıp, bağlı olduğu 9. Kolordunun  17. Tümen’inin de  gelmekte olduğunu düşünerek , bu tümenin gelişine kadar taarruzu ertelemeye karar vermiş ve bu karar sayesinde  Sarıkamış kurtulmuştur.”
               RUS ORDULARI KURMAY BAŞKANI ALBAY MASLOVSKİ ŞUNU SÖYLÜYOR: “ İhsan Paşa, Rusların fevkalade direnişleri üzerine, Sarıkamış’ta Rus kuvvetlerinin önemli bir çoğunluğa sahip olduğunu zannederek, kesin hücumu yapmak için  kolordunun tüm kuvvetlerinin gelmesine karar vermiştir.”
                     Enver Paşa’nın  müsrif olduğu lüks içinde yaşadığı söylenir .ANCAK  H. CAHİT YALÇIN Çanakkale’deki bir gezide Başkomutanlığın sofrasını şöyle anlatır.:“Masanın üstüne rafadan birkaç yumurta getirdiler. Biraz beyaz peynir ve yoğurt. Yemek yendi; baka kaldım.Kızım ilk gördüğüm askere verilmek üzere cebime  bir paket çikolata sıkıştırmıştı.  Bari bunu siz yiyin diye uzattım. Çanakkale de kaldığım birkaç gün içinde, bir karargaha misafir olmadığımız zamanlar, yemeğe, debdebeye karşı hep  aynı istihfaf hissini, hep aynı sadeliği gördüm”.
                       Alman hayranlığına karşı: “ Harp içinde idi.Subaylarımızdan biri dostlarından birkaç Alman subayını evine davet etmiş; ailece hep beraber yemek yemişlerdir”. Enver Paşa bu subayın ordu ile ilişkisini kesmiş. Hüseyin Cahit bu konuda şikayetçi olunca Enver Paşa: “ Bizim memleketin anlayışına göre , bu,  çirkin bir harekettir.  Bir Türk subayı çirkin bir harekette bulunmamalıdır, dedi ve kestirdi attı”.der.
                        ALTAY CENGİZER’İN “Birinci Dünya Savaşına giden yol ve Osmanlı İmparatorluğunun sonu”  ve Şükrü Hanioğlu’nun  “Kendi Mektuplarında Enver Paşa” isimli eserlerinde  yer verdikleri Enver Paşa’nın Naciye Sultan’a  yazdığı  bir mektupta: “… Bak! Benim ölümüme sakın üzülmeyesin. Sabırlı ol.  Hele bir düşün benim şehit olmam senin için  ebedi bir iftihar kaynağı olacaktır. Ayrıca,  ikinci bir arzum daha var. O da Mustafa Kemal  Paşa ile ilgilidir.  Onun başarıya ulaşması için mümkün olan hiç bir yardımı esirgeme. Zira Allah onu bu memleketi  düşmanlardan kurtarsın diye  görevlendirmiştir.”
                        HALİL MENTEŞ ANILARINDA ANLATIYOR: Bir gün dahiliye nazırı Talat  bey’le  nezaret makamında oturuyorduk. Enver Paşa da geldi.  Cepheleri teftişten geliyordu. Talat Enver’den sordu: “Enver, sen atak bir adamsın.Bir gün cephede kalabilirsin. Biz de bu badireye girmiş bulunuyoruz. Böyle bir emrivaki karşısında orduyu kime  emanet edelim? Bu hususta fikrini bilmek isterim”, dedi. Cevaben Enver  bila tereddüt( ( tereddüt etmeksizin) , Mustafa Kemal’e demişti.”
                       Enver Paşa çok değil Bir Yıl önce Balkan Harbindeki  bozguna uğramış orduyu ayağa kaldırmıştı. 
                     Fransız ateşemiliteri olarak İstanbul’da bulunan SAİGNOBOS İSİMLİ BİR BİNBAŞI, harpten önce yapılan bir resmi geçidi anlatarak ; “Önce süvariler geçti. Bunlar Sultan’ın hassa süvarisi idi. Muntazamdı, fakat hayret etmedik. Sonra piyade geçmeye başladı. Bütün ateşemiliter hayretle  birbirimize baktık.  Almanlar gayet kısa müddet içinde talim terbiyesi iyi olan  bir ordu  çıkarmışlardı. Bu, Balkan Harbi’ndeki ordu değildi” demektedir. Aynı zat meseleyi Fransız  Erkan’ı Harbiyesi’ne de bildirdiğini, hatta şifahen de naklettiğini, fakat sözlerine inanılmadığını bildirmektedir. Bilahare General Towsend de Bağdat Caddesinde gördüğü  Osmanlı Askeri için “Balkan Harbi’ndeki asker değildi;  maalesef daha evvel bunu anlamadık.” yollu mütalaada bulunmuştur.
                     RAUF ORBAY. “ Enver Paşa fevkalade dürüst,efendi,namuslu bir adamdı. Hele her şeyin üstündeki vatanseverliğine  laf kondurmak imkanı yoktur.Onun hakkındaki tek imtihan da memleketi  Umumi Harbe Sokmasıdır. Bence bu ittiham da varit değildir. Zira biz umumi harbe girmemiş olsaydık, Rusya’da Bolşevik İhtilali olmaz, Çarlık idaresi devam eder ve bu idare hele bir büyük harbin galibi olunca, öteden beri göz diktiği Boğazlar ve İstanbul’u mutlaka ele geçirmek yolunu tutardı. Öte yandan müttefikimiz olan Almanlar da , para veriyorlar, top veriyorlar ve harbe girmemizi istiyorlardı. Pek sıkışmış  bir durumdakilerin bu istekleri idare edilemezdi. Zira o zaman Almanlar bizi bırakmış olsalardı, bittik demekti.  Kısaca bizim  1914’te Birinci Cihan Harbine girmemiz bence, kesinlikle zorunlu idi” der.
 

Anahtar Kelimeler : İbrahim KOYUNCU,
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku