Güncel

Mühendis Aksoy’un; “Ülkemizin Kanayan Yarası DEPREM” adlı kitabı yayınladı

Mühendis Aksoy’un; “Ülkemizin Kanayan Yarası DEPREM” adlı kitabı yayınladı

Okunma: 427

28 Ekim 2021 15:18
-A

+A

 
                İnşaat Mühendisi Şaban Aksoy; 40 yıllık meslek hayatında edinmiş olduğu bilgi ve tecrübelerine dayanarak, mesleği ile ilgili hem inşaat mühendisliğine yeni başlayanlara, hem de diğer meslek gruplarından insanları bilgilendirici ve ekstra fayda sağlayacak; “Ülkemizin Kanayan Yarası DEPREM” adlı kitabını yayınladı.
                Şaban Aksoy, Gazetemize yaptığı açıklamada kitabının içeriğine şöyle vurgu yaptı: Öncelikle inşaat sektöründe yapılaşmanın günümüze kadar olan bir gelişimini yaşadığımız örnekler ortaya koymaktadır. Deprem kuşakları üzerinde yer alan ülkemizde, depreme dayanıklı yapılaşmanın nasıl olması gerektiğini vurgulayarak, İnşaat mühendisliği eğitiminin ise nasıl olması gerektiği hakkında
aydınlatıcı bir çerçeve de çizmektedir. Aynı zamanda Aksoy, konut sahibi olmak isteyenlere karşı da sorumluluk hissederek konut sahibi olma aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdiğini, Kitabın ilerleyen kısımlarında ise toplumsal sorumluluk bilinci ile birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemine de vurgu yaptığını belirtti.
“İnsanlık geçmişini bilmeden geleceğini kuramaz.”
                Aksoy, İnsanlık geçmişini bilmeden geleceğini kuramaz. Bugün içinde yaşadığımız köyler, kasabalar ve kentler de günlük girip çıktığımız, içlerinde bir ömür yaşadığımız evlerimizde sanki tarih boyu insan yaşamının da hep var olduğu düşüncesi hâkimdir. Hep böyle düşünülür, böyle sanılır. Hâlbuki çok değil, günümüzden on bin yıl kadar öncesine gidecek olursak mağara köşelerinden çıkarak birkaç hanelik köy yaşamından bugün içinde yaşadığımız milyonluk kentlere, yeraltında kurulmuş kulübe evlerden gökdelenlere doğru hiç durmadan uygarlık yolunda ilerlemişlerdir dedi.
“Uygar yaşamın ilk adımları atılmış oldu”
                İnşaat Mühendisi Şaban Aksoy; Neolitik Çağda köylülerin toprağı kullanmaya başlaması, onları yeni keşiflere yöneltti. Önce çamurun güneşte kurutulunca sağlamlaştığını öğrendi, sonra çamurdan evler ve duvarlar yapmaya başladılar. Böylece günümüz şehirciliğinde uygar yaşamın ilk adımları atılmış oldu. Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl kadar önce Anadolu halkları kalıcı barınaklar kurmuş, böylece yerleşik yaşama geçişin yani konutların temellerini atmışlardır. Bu ilk yerleşim yaşam yerlerinin dikkat çeken özellikleri ise köklü bir birikime dayanan mimarlık gelişiminin geniş bir uygulama alanı bulmuş olmasıdır. 1. Biçimsel ve şekilsel olarak tasarlanan yerleşim alanlarındaki konutlar ve barınakların çeşitlenmesi ve şekillenmesi mimarlık mesleğinin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamıştır. Mimarinin gelişmesi ile birlikte mühendislik mesleği de ön planda yerini almıştır. Ancak bu çalışmaların temelinde kurulan yerleşim yerlerinin nerede ve ne şekilde olması üzerinde düşünülmesi ve çalışılması gereği ortaya çıktığını ifade etti.
                Aksoy, bin yıllardan beri üzerinde durulan ve durulması gereken zemin özelliği ve yapı malzemesi kalitesi ile uygulamadaki aksaklıklar hala tartışılagelmektedir. Bu nedenle yapı stokunu irdelerken ve uygularken deprem gerçeğini unutmamak gerekir. Tarihin derinliklerinden günümüze insanlık barınma gerekliliğini hep ön planda tutarak yaşamın olmazsa olmazı olduğu gerçeğini hep kanıtlamıştır. İşte bu nedenle, mimarlık ve mühendislik mesleği, insan yaşamında önemli bir yer tutmaktadır dedi.
                Mühendis Aksoy sözlerine şöyle devam etti; Kırk yıllık (1973-2013) serbest meslek hayatımın tamamı uygulamalı olarak inşaat sektörünün içinde projeci, kontrollük, resmi müteahhitlik, kooperatifçilik ve yapsat müteahhitliği olarak geçti. Bu sektörün içinde okuduğum, öğrendiğim gerçekler ışığında benim uyguladığım, doğru bildiğim, yanlışlarım ve devlet içindeki uygulanan sistemin yanlışları ve uygulamaları, diğer taraftan ülkemizde müteahhitlik sisteminin yanlışlığından doğan uygulamalardaki yanlışları, ayrıca yine ülkemizdeki deprem hakkındaki yöresel fay hatlarının sürekli değişen uygulamalarından doğan hata ve yanlışları, ülkelerin ekonomik sosyal kalkınmışlığı ile ilgili fiziki ve siyasi alman eksik kararlar doğrultusundaki eksiklikler ve yanlışlardan doğan uygulamalar, eğitimden kaynaklanan eksiklikler yüzyıllardan beri ülkemizin ve coğrafyamızın geçirdiği depremler de meydana gelen kırılmalar ile ekonomik kayıplar ve can kayıpları, alınan önlemlerdeki ve uygulamadaki eksiklikler, meydana gelen depremlerden sonra her şeyin unutularak yeniden başa dönülmesi ve yaşananların tekrarından kaynaklanan yeni üzücü olayların meydana gelmesi, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denildikten sonra aynı kalması, vatandaşa ve kırsala ulaşılamaması, gecekondu ve kırsal yapı stoku ile kent varoşlarında yapılan çok katlı apartmanların kontrolünün yapılamaması, inşaat sektöründe çalışanların usta çırak ilişkisi ile meslek edinmesi ve hiçbir eğitim almamaları, inşaat sektöründe dünden bugüne sosyal güvenliğin nasıl çalıştığı ve geliştiği, inşaatlarda kullanılan malzeme stokunun kalitesizliği ve kontrolsüzlüğü, makine parkının olmayışı veya yetersizliği, projelerden önce zeminin el yordamı göz karan ile alınması, herhangi bir jeolojik etüt yapılmaması ve bu konuda geç kalınması, ülkemizi sarsan 17 Ağustos 1999 depreminden önce ve sonrası yapı stoku farklılığı, ülke coğrafyasındaki resmi bina projelerinin tek elden merkeziyetçi bir düşünce ile Ankara’dan gönderilmesi, bunun sonunda proje ile zeminin örtüşmemesi inşaatı farklı boyutlara taşımıştır dedi.
                Aksoy, bazı projelerde yapanın ve kontrolün katkı sunması gerektiğinde bu yapılmadığından depremlerde yapı stoku hasar görüyor. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası yapılan yönetmeliğin proje uygulamasını oda temsilcisi olarak uygulayıcı olduğumdan biliyorum. 1975 Deprem Yönetmeliği ile 1996, 2019 Deprem Yönetmelikleri arasında çok bariz farklar olduğundan inşaat sektöründe de eski yeni uygulama farklılığı oluşmuştur. Bu farklılık zaman içerisinde giderilememiştir diyerek sözlerini noktaladı.

Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku