Güncel

ONLARIN TEK İSTEĞİ SEVGİ

ONLARIN TEK İSTEĞİ SEVGİ

18 Mayıs 2018 07:05
-A

+A


            Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.2018 yılı Kırşehir’de ise Koruyucu aile başvuru sayısı 4 iken ,koruyucu aile sayısı 2 ,koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı ise 3 olarak TUİK tarafından belirlendi.Tüik verilerine göre ise mevcut koruyucu aile sayısı 24,koruyucu aile yanındaki, çocuk sayısı 26 olarak verildi.
Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel, ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimini karşılayamaz hale gelebilmektedirler. Böyle durumlarda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu nedenle, tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli, ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır.
Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır.
Koruyucu Aile Hizmetinde amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır.
Koruyucu aile çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur.
Koruyucu aile yanına yerleştirilebilen, korunan, tehlikeli ortamlardan uzak tutulan her çocuk sorumluluğu paylaşan herkesin sevinci, başarısı olacaktır.
Kimler koruyucu aile olabilir?
Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes koruyucu aile olabilir.
TC vatandaşı iseniz                                                       
Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız
25-65 Yaşları arasındaysanız                              
En az ilkokul mezunu iseniz
Düzenli gelire sahipseniz
Çocuğun öz anne-babası ya da vasisi değilseniz
 Evli ya da bekâr,  çocuklu ya da çocuksuz herkes
Koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğüne başvurabilir.
 Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir.
 Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile dostları tercih edilmektedir.
 Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir.
Koruyucu aile olmak isteyen kişi bekâr ise yerleştirilecek çocuğa diğer ebeveynin yoksunluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olması konusuna özellikle önem verilmektedir. Koruyucu aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tanımından anlaşılacağı üzere çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilmesorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. SOSYAL UZMANLAR TARAFINDAN BELİRLENİR Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar kendi öz ailesi bulunan, öz ailesince bir süre için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan, kız ya da erkek, sağlıklı ya da özürlü tek ya da kardeş olup, durumunun koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu sosyal uzmanlar tarafından belirlenmiş çocuklardır.
Ülkemizde sosyo-kültürel sebeplerden dolayı koruyucu aile kavramı yeterince anlaşılamamaktadır. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu şekilde birçok çocuğun topluma kazandırıldığı zaman içerisinde bu çocukların ailenin öz çocuklarından bir farkı kalmadığı o ailenin bir ferdi olduğu gözlemlenmektedir. KORUYUCU AİLE OLABİLEMEK İÇİN... Koruyucu aile olabilmek için Türk vatandaşı olunması ve Türkiye’de sürekli ikamet edilmesi, 25-65 yaş aralığında bulunulması, en az ilkokul düzeyinde eğitimalmış olması, düzenli gelire sahip olunması gerekli ve yeterlidir. Eşlerin birlikte başvurması gereklidir. Koruyucu aile yanına en fazla 3 çocuk, aynı anda yerleştirilebilir. Akrabaların ya da belli bir süredir devam eden ana-baba-çocuk ilişkisininkurulduğu ailelerin koruyucu aile olmak istemesi durumunda ise sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitimkoşulu zaman zaman aranmamaktadır. Koruyucu aile adayları ve çocuk arasında, ana-baba-çocuk ilişkisinin kurulması ve birebir ilişkisağlanması esasları çerçevesinde, aday ailenin yaşıdeğerlendirilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıİl Müdürlükleri ile yanına çocuk yerleştirilen koruyucu aile arasında, Kurumun ve koruyucu ailenin yükümlülüklerini içeren bir sözleşme imzalanır. Sözleşmenin Valilikçe onayından sonra çocuk aileye teslim edilir. KORUYUCU AİLE OLMAK İSTİYORUM, MADDİ DESTEK ALABİLİR MİYİM?
Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerineilişkin harcamalara karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere, çocuk başına her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek memur maaş katsayısının, en yüksek Devlet memuru gösterge rakamlarıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın, belirli oranı kadar hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık net ödeme Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İlMüdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ALINTI YAZARLAR

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku